Кафедра внутрішньої медицини № 1

Про кафедру

Кафедра внутрішньої медицини №1 створена 11 липня 1974 року при Полтавському медичному стоматологічному інституті під назвою факультетської терапії. Перший завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Дудченко Максим Андрійович.
Кафедра внутрішньої медицини №1 є випусковою кафедрою та проводить підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина».
На сьогодні основними напрямками наукових досліджень кафедри є удосконалення діагностичних підходів та оптимізація лікування захворювань органів травлення у поєднанні з іншими хворобами систем організму, розробка методів профілактики та лікування медикаментозно-індукованих уражень внутрішніх органів.

Маслова Ганна Сергіївна

Маслова Ганна Сергіївна

Завідуюча кафедрою внутрішньої медицини №1, доктор медичних наук, доцент.

Маслова Г.С. закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1999 році з відзнакою. З грудня 2007 ро...

Скрипник Ігор Миколайович

Скрипник Ігор Миколайович

доктор медичних наук, професор

Скрипник І.М. із відзнакою закінчив лікувальний факультет Полтавського Державного медичного стоматологічного...

Кулішов Сергій Костянтинович

Кулішов Сергій Костянтинович

професор кафедри, доктор медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Терапія".

В 1974 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. В 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі і захистив к...

Корисні ресурси

ПДМУ